Nieuws

19 September 2017

Invallen bij andere Teams

Informatie invallen bij andere teams:

Vooraf: spelers dienen zich te allen tijde te kunnen identificeren d.m.v. geldige nevobo-spelerspas en/of ID-kaart.

H1 (promotieklasse): Mag spelers lenen van ieder team. Als spelers meer dan 2x per maand, of meer dan 11x per seizoen invallen, spelen ze zich ‘vast’ in H1.

H2 en H3 (2de klasse): Mogen spelers lenen van ieder team, behalve van H1.
Vanwege onderstaande regel mag er onbeperkt worden ingevallen door spelers uit H3/H2.
Voor de inschrijving hebben we gekozen om Ference, Maarten, Rob en Floris bij H2 in te delen, zodat zij, totdat zij in 1 maand 2x met H1 meegedaan hebben (of 11 in totaal), bij H2 (en ook H3) mogen meedoen. Om ‘ruimte te maken’ voor de H1 spelers in H2, is ervoor gekozen Martijn en Sander in H3 in te delen. Dat heeft verder geen consequenties, maar zorgt er wel voor dat in het DWF Sander en Martijn bij een wedstrijd van H2 daar toegevoegd moeten worden, en bij een wedstrijd van H3 weggehaald moeten worden. Overigens geldt hetzelfde voor de H1 spelers bij hun eigen team/H2 in DWF.

D1 (2de klasse): Mag speelsters lenen uit D2 en MB en MC. Voor D2-speelsters geldt: als speelsters meer dan 2x per maand, of meer dan 11x per seizoen invallen, spelen ze zich ‘vast’ in D1. Jeugdspeelsters uit MB en MC mogen onbeperkt in hogere teams invallen.

D2 (3de klasse): Mag speelsters lenen uit MB en MC. Jeugdspeelsters mogen onbeperkt invallen.

MB: mag (onbeperkt) speelsters lenen uit MC.

MC: mag (onbeperkt) speelsters lenen uit de CMV-mini-teams.

NB: Rugnummers kunnen bij iedere wedstrijd veranderd worden in het DWF.

 

3.1.6 Wijzigen team

3.1.6.1 Een speler mag in een hogere klasse dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de volgende beperkingen:

  1. niet meer dan tweemaal in één kalendermaand;
  2. niet meer dan elf wedstrijden per seizoen.

Daarnaast mag een speler horizontaal meespelen in een team van zijn of haar vereniging indien dit team in dezelfde klasse uitkomt als het team waartoe de speler reglementair behoort.

 

de Bongerd Bakkerij Berentsen Snelders Sport S&P Paneelbouw