Historie

In 1968 is de gymnastiekvereniging “Luctor et Emergo” gestart met een volleybalafdeling in de toen net gebouwde gymzaal in Driel. Er bleek in die tijd veel belangstelling te bestaan voor de volleybalsport. Helaas moesten toen nog alle wedstrijden buiten de gemeente gespeeld worden vanwege de beperkte afmetingen van de zaal. In 1971 was de sportzaal in Heteren een feit waardoor er trainingsuren beschikbaar kwamen en ook wedstrijden gespeeld konden worden in de toenmalige gemeente Heteren. De volleybal afdeling groeide gestaag en in 1972 werd in goed overleg met de gymnastiekvereniging besloten tot de oprichting van een zelfstandige volleybalvereniging in de gemeente Heteren. Op 10 november 1972 werden de statuten van de nieuwe vereniging Toesj, gezeteld in Heteren koninklijk goedgekeurd en daarmee was de oprichting een feit. Met de nieuwbouw van de sportzaal “De Nieuwenhof” in Driel was Toesj destijds terecht gelukkig omdat daardoor zowel in Heteren als Driel thuiswedstrijden gespeeld konden worden. In 2006 zijn er plannen gemaakt om een dubbele sportzaal in Heteren te gaan bouwen. Dit soort beslissingen vragen veel tijd, waardoor nu verwacht wordt dat de nieuwe accommodatie in 2010 een feit zal zijn.

de Bongerd Bakkerij Berentsen Snelders Sport S&P Paneelbouw